NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Az OSZMI nemzetközi kapcsolatrendszere - ­köszönhetően több nemzetközi együttműködésnek - egyre gazdagabb és kiterjedtebb. Hagyományosan jó együttműködést alakítottunk ki a Visegrádi Négyek társintézményeivel (cseh, lengyel, szlovák színházi intézetek). Velük közösen a nagy európai projektek mellett több régiós kutatási programban vettünk részt, melyek többnyire a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával jöttek létre, folyamatos együttműködésünket a 2011-ben indított PACE.V4 keretprogramban végezzük.  
 
Az intézet munkatársai számos színházi fesztiválon vesznek részt szakértőként, nem ritkán a zsűri tagjaiként (Pilsen, Nyitra, Pozsony, Maribor, Nagyszeben, Kolozsvár, Varsó, New York stb). A magyar színházzal foglalkozó külföldi kutatóknak segítséget nyújtunk és gyűjteményeink anyagait is egyre többször kölcsönözzük külföldi kiállítások és publikációk számára. Intézményünk kutatói rendszeresen szerepelnek nemzetközi szakmai konferenciákon előadóként, workshopvezetőként. Szorosan együttműködünk a Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központjával is. 
 
Igen fontosnak tartjuk a határon túli magyar társintézményekkel való szoros együttműködést is, első sorban a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karával, az Újvidéki Művészeti Akadémia színházi képzésével. 
 
Az OSZMI kiemelt nemzetközi kiállításrendezési a Prágai Quadriennálé magyar részvételének megszervezése, mely a világ díszlet- és jelmeztervezőinek biztosít megmutatkozási lehetőséget. A rangos esemény magyar részvételét hagyományosan, a kultúráért felelős minisztérium megbízásából, az OSZMI koordinálja, melyen a magyar tárlatok számos alkalommal sikeresen szerepeltek. A 2011-es kiállításon a magyar tárlat elnyerte a Legjobb kurátori koncepcióért járó aranyérmet, majd 2019-ben az Országok és régiók szekcióban kiállított Végtelen dűne című magyar installáció az Arany Triga fődíjat hozta haza, mely a legjobb kiállításnak jár. 
 
A TACE (Theatre Architecture in Central Europe) a Kultúra 2000 támogatásával megvalósult projekt volt, amely Közép-Európa színházépítészetének eddig összegyűlt tudásanyagát, információit mutatta be, sokféle forma összetett eszközrendszerét felhasználva. Az egyes régiók sajátos fejlődési tendenciái tágabb európai kontextusba kerültek, köszönhetően az öt európai ország kutató- és dokumentációs intézetei szoros együttműködésének.
 
Úgyszintén több európai ország összefogásával valósult meg az ECLAP (European Collected Library of Artistic Performance) elnevezéssel futó program, amelyhez 2010-ben csatlakoztunk, és húsz neves európai színházi gyűjtemény digitális tartalmainak internetes publikációját valósította meg. Az ECLAP projekt kapcsán a magyar színháztörténet páratlan forrásértékű anyagait bocsátottuk a magyar és nemzetközi kutatóközösség rendelkezésére: 18. századi soproni jezsuita díszletterveket, a magyar színháztörténet legkorábbi selyemszínlapjait, a Nemzeti Színház korai időszakának fényképanyagát, Bartók Béla táncelőadásainak ősbemutatóit, a Színházi Intézet hatvan éves fennállása alatt kiadott összes szakkönyvét, rendkívüli grafikai igényű díszlet- és jelmezterveket, bábgyűjteményünk legértékesebb bábjainak teljes fotódokumentációját, illetve az 1945-1989 közötti időszak magyar színháztörténetének hiánypótló színházi dokumentációját (hangfelvételek, videó-részletek, előadásfotók, kiemelt bemutatók teljes kritikagyűjteménye).
 
A 2011-ben indult PACE.V4 (Performing Arts Central Europe Visegrad Countries Focus) keretprogram célja, hogy a Visegrádi Négyek színházi intézetei közösen mutassák be a régió négy nemzetének színháztörténetét és kortárs színházi világát. Eddig a V4 országon kívül Szöulban, New Yorkban, Tarregában valósultak meg komplex prezentációs programok; drámakötet, tanulmánykötet és promóciós animációs film készült. Az együttműködés közös honlapján a négy ország színházi hírei mellett angol nyelvű háttéranyagok olvashatók (https://www.performingartsv4.eu/). 2016 júniusában PACE.V4 CONNECTION címmel nemzetközi utazó konferenciát szervezünk, mely a színház és a város, mobilitás és közösségi közlekedés kapcsolatának feltárására vállalkozott. A pandémia idején angol nyelvű podcast-sorozatot készítettünk, a Cseh Színházi Intézet kezdeményezésére, mely a lezárások színházi következményeit és újításait járta körül. A New York-i Cseh Kulturális Intézethez tartozó Vaclav Havel Könyvtár által szervezett V4 színházi fesztivál (Rehearsal for Truth) rendszeresen számít közreműködésünkre kortárs magyar színházi alkotók, társulatok, drámaírók bemutatásában. 
 
2017-ben az EEA Norvég Alap támogatásával valósult meg a Színházi hagyomány és megújulás című együttműködés, melyben a magyar-norvég-izlandi színházi kapcsolatokat kívántuk szorosabbra fűzni. Nemzetközi konferenciát szerveztünk, workshopot színművész hallgatók számára, drámaszinopszisokat készítettünk és két kortárs norvég drámát fordíttattunk le, melyeket felolvasószínházi formában be is mutattunk.   
 
 
MUNKATÁRSAK:
 
 
Ady Mária (tartós távollét)