SZÉTSZÓRT CSILLAGOK - MURÁTI, SZELECZKY, PÁGER, KARÁDY

Illusztráció: A Dél-Amerikai Magyar Színjátszótársaság Páger Antal rajzán

A 19. század végétől kezdve a hazai szociális és politikai viszonyok miatt magyar kivándorlók érkeztek a világ minden tájára; színészek is akadtak. Közülük azonban csak keveseknek sikerült nyelvet váltva új hazájukban színpadra lépni. A kiállítás megpróbálja felidézni, hogyan igyekeztek a magyar színházművészek a sokszínű hazai színházi kultúrát a nagyvilágban reprezentálni, a jellegzetes magyar színjátékokat a magyar nemzeti ünnepeken előadni. Bemutatja azokat a színész-sztárokat, akiket Budapesten rajongás övezett, s ezt az imádatot megkísérelték olyan közönség előtt kamatoztatni, melynek többsége csak legendából ismerte őket. Roppant bátorság és elhivatottság kellett ahhoz, hogy a Nemzeti Színház gazdag szcenikájú színpada és kiváló társulata után alkalmi pódiumokon, egyszemélyes műsorral próbáljanak közönséget toborozni.  A kiállítás tablóin Kabos Gyula, Békeffi László, Jávor Pál, Békássy István, Szörényi Éva, Páger Antal, Hajmássy Miklós, Karády Katalin és Muráti Lili alakját idézzük fel. 

Szeleczky Zita születésének századik évfordulóján emléktárgyaiból, jelmezeiből válogattunk.

 

Karády Katalin művészetének tisztelői a színésznő halálának huszonötödik, születésének százötödik évfordulójára emlékeznek idén. A kettős évforduló alkalmából külön teremben mutatjuk be a díva kultuszát idéző relikviákat a SZÉTSZÓRT CSILLAGOK című kiállítás keretében.

Karády Katalin a hollywoodi sztárokéhoz hasonló népszerűséget vívott ki bő egy évtizedes működése alatt. Amikor a Vígszínházban 1941-ben Arcübasev Féltékenység című drámájának hősnőjét alakította, a nézőtér néha csak félig telt meg, de ha délelőtt beült a Váci utcai Pique As eszpresszóba az ablak mellé, lovasrendőröket kellett kivezényelni a közlekedési zűrzavart okozó, kíváncsi tömeg eloszlatására.

Akárcsak a magyar színjátszás „úttörői”, ő is szívesen vállalt vidéken vendégfellépéseket, eleget tett kisebb közösségek meghívásának. Míg rajongói is gyakran úgy fejezték ki érzelmeiket, ahogyan a XIX. század közepén: verseket írtak hozzá, lefestették, lerajzolták. De csodálatukat azzal is kifejezték, hogy aláírt fényképeit gyűjtötték, dalait énekelték, s külsejükben is megpróbáltak hasonlítani hozzá. Megalakult a KKKK, a Karády Katalint Kedvelők Klubja. A sajtó szerint százharminchat szervezet működött. Egyedül Kolozsvárott hatezer-nyolcszáz tag gyűlt össze. Nyomtatott levélpapírral, körpecséttel, indulóval, tagsági igazolvánnyal, alapszabállyal rendelkeztek.

A rajongók alkotásai mellett a Karády Katalin Alapítvány gyűjteményéből a színésznő fellépő ruháját, dohányzóasztalát is bemutatjuk.

 

A tárlat megnyitására korábban felkért Sándor Pál filmrendező a megnyitó előtti napon megbetegedett, így segélykiáltásunkra Felföldi Anikó szinte az utolsó pillanatban mentette meg az eseményt. A művésznő Karady Katalinnal kapcsolatos személyes emlékeit idézte fel. 

 Felföldi Anikó megnyitó beszéde