Művészek 2D-ben

A tárlat az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Képzőművészeti Gyűjteményének festészeti és grafikai anyagából válogat. 
 
A Bajor Gizi Színészmúzeum emeleti állandó kiállításában és főépületünk, a Krisztina körúti Áldásy-palota közösségi tereiben, munkaszobáiban több festmény is látható. Előbbi helyen a színészek, színésznők civil portréi vagy szerepes megjelenítései színháztörténeti eseményeket, összefüggéseket illusztrálnak, hoznak életközelbe; utóbbi helyen a hozzánk érkező kutatók, látogatók számára biztosítanak örömteli rácsodálkozási lehetőséget. 
 
Gazdag grafikai gyűjteményünk csupán egy-egy időszaki kiállítás alkalmával, az adott tematikához igazodva tudja felvillantani kincseit. A grafikai anyag civil és szerepes portrékon túl jelenetképeket, karikatúrákat is magában foglal. Míg a 19. századi metszetek a kor festészeti alkotásaihoz hasonlóan reprezentatív céllal készült arcmások, a 20. századi grafikák többnyire spontán módon engednek betekinteni a színházi világba. 
Most mindkét helyszínen azok a festmények és grafikák jutnak főszerephez, melyek eddig nem kaptak nyilvánosságot, a raktárban pihentek.
 

Tolnay Andor
Marczalfalvy János alkotása

Tolnay Andorné Medgyesi Juci
Marczalfalvy János alkotása
 
A színművészeket, színházi szakembereket ábrázoló festményeink elvétve a 19. század végéről, nagyobb számban a 20. század első feléből származnak. A Bajor Gizi Színészmúzeumban megtekinthető tárlat első szobájában színészházaspárok portréit mutatjuk be, olyan képeket, melyek egyszerre kerültek gyűjteményünkbe, vagy évek múltával találkoztak itt össze. Képzőművészek és színművészek változatos történetei színes világot tárnak elénk. A színész élet kemény munkával, kiszámíthatatlan érvényesüléssel és anyagi lehetőséggel járó kezdőpontjától a polgári lét biztonságán keresztül néha a nagypolgári világ gazdagságáig ívelő pályafutások tanúi lehetünk. A másik kiállítótérben két művész (Gábor Móric és Beck Judit) munkáin keresztül képet kapunk a II. világháború okozta társadalmi változások egzisztenciális és művészi lenyomatáról.
 
A kidolgozott festmények ellenpontjaként 20. századi grafikákból válogattunk, melyek sokszínű pillanatfelvételeket tárnak elénk nagy előadásokról, szerepekről s a mögöttük megbújó színészekről, akik nem utolsó sorban jellegzetes karakterüket, egyéni vonásaikat még a karikatúrákon is felvillantják.
 

Dajka Margit
Madaras László rajza

Szendrő József
Rozsnyai Zoltán rajza
 

Bajor Gizi
Szigethy István rajza

Bartos Gyula
Lázár Oszkár rajza
 
 
A Krisztina körúti épület I. emeleti folyosóján kiállított portrék segítségével olyan színésznők, színészek, „színházcsinálók” pályaképét elevenítjük fel, akik szüleink, nagyszüleink generációja számára napi szinten jelentették a művészi élmény forrását, megtestesülését.
 

Kassai Vidor
önarcképe

Báthory Giza
Zobor Jenő alkotása
 

Kassainé Jászai Mari
Kassai Vidor alkotása

Szilágyi László
Géhl Zoltán alkotása
 
Az adott képzőművészek és színművészek kapcsolata, a felkapott társasági festő híres modelljének alkalmi találkozásától, a meghitt baráti akár rokoni viszonyig széles skálán mozgott; jó vagy kifejezetten kvalitásos, de mindenképpen memóriánkat segítő, emlékőrző produktumokat hozva létre.
A Krisztina körúti épület körtermében átfogó képet adunk grafikai gyűjteményünkről, mely a 19-20. századi alkotásokon keresztül a színészábrázolások változásának folyamatát is bemutatja. 
 
A tárlat tisztelgés a 100 éve született Cenner Mihály színháztörténész előtt.
 
 

 
 
 
A kiállítás kurátorai: Ács Piroska, Megyery Noémi művészettörténészek (OSZMI)
Kiállítási látványterv: Juhász Tibor
Kiállítási grafika: Kőfaragó Gyula
 
A kiállítás megtekinthető: 2017. november 29. és 2018. március 18. között
 
A kiállítás két helyszínen várja a látogatókat: a Bajor Gizi Színészmúzeumban (1124 Bp., Stromfeld Aurél út 16.) szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet épületében (1013 Bp., Krisztina krt. 57.) hétfőtől csütörtökig 10 és 16 óra között, pénteken 10 és 14 óra között.)